SAKURA Veselí nad Moravou

O nás

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Klub SAKURA byl založen Mgr. Jaroslavem Podhorným v roce 1997 poté, co se přestěhoval ze Šumperka
do Veselí n.Mor., kde rovněž založil klub SAKURA a více jak 5 let jej vedl.
 
Mgr. Jaroslav Podhorný je držitelelem STV 5.DAN JKA karate, instruktor JKA WF, rozhodčí JKA ČR,
zkušební komisař JKA ČR, trenér 2. třídy.
 
Od svého založení je klub členem Českého svazu JKA karate.
 
Díky vstřícnému přístupu ředitelství škol Církevní ZŠ a ZŠ Hutník můžeme již řadu let využívat tělocvičny výše uvedených škol.
 
Zaměření klubu není výhradně soutěžní, jeho činnost se odehrává ve 3 základních rovinách:
 
1) základní kursy pro začátečníky:
- kursy je pořádán na období říjen – červen
- minimální věk pro absolvování kursu je 9 let, horní věková hranice není stanovena
- kurs je zaměřen na osvojení si základů „základních“ technik karate
 (postoje,
bloky, údery, kopy), terminologie, rozvoj pohybových dovedností a schopností
- tréninky jsou vedeny způsobem obvyklým v JKA – společné cvičení, většinou
  na
počítání, s důrazem na disciplínu po celou dobu cvičení
- kurs je velmi vhodný nejen pro „obdivovatele“ karate z řad dětí a mládeže
 ( a popř.
 dospělých), ale z důvodu velkého důrazu kladeného na komplexní rozvoj obratnosti 
  a pohyblivosti rovněž např. pro osoby se sedavým zaměstnáním
- kurs je zakončen zkouškami na STV 9.Kyu (bílý pás) dle podmínek daných
  Zkušebním řádem Českého svazu JKA karate (viz. Kapitola „Ke stažení“)
 
 
2) všestranný rozvoj členské základny:
-  po absolvování kursu má každý možnost pokračovat ve cvičení karate-do
   v rámci
 tréninků oddílu
- důraz kladen na zachování vyváženosti při cvičení mezi kihon-kata-kumite
- členové mají možnost se zúčastnit seminářů s mezinárodními instruktory jak
   v rámci ČR, tak v zahraničí (většinou Německo)
- 2x ročně možnost absolvovat zkoušky na STV Kyu přímo v Klubu
 
    
 3) rozvoj cvičenců se soutěžním potenciálem s účastí na vybraných soutěžích:
- účast cvičenců se soutěžními ambicemi na soutěžích republikového charakteru
- speciální tréninky pro závodníky